Vilkår


REISEVILKÅR/BESTILLINGSVILKÅR

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Oppdal Booking AS og den som selv eller gjennom andre inngår avtale med Oppdal Booking i henhold til bekreftelsen (Gjesten). Avtalen kan gjelde boenhet, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse.

GENERELL INFORMASJON

Kontroller bekreftelsen du mottar. Det er leietakers ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato er korrekt. Dette dokumentet bekrefter reservasjonen vi har foretatt. Da reisedokumentet er vår kontrakt, er det viktig at leietaker kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse reisevilkår.

HEISBILLETTER (SKI PASS, SYKKELPARK)

For fullstendig reglement henvises til Alpinanleggenes Landsforbund sine anbefalte retningslinjer, som kan fås på forespørsel hos heisselskapet. Sesongkort krever enten at man registrerer et bilde eller at man kan legitimere seg med bilde (bankkort, førerkort, pass). Heiskort er personlige og må ikke overdras. Mistet pass erstattes ikke. Ingen returrett. Ved misbruk eller brudd på de alpine løperegler kan passet makuleres. Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, for eksempel ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil, e.l. Alt salg av heiskort og all bruk av deler av anlegget skjer til kjøpere/brukere i egenskap av forbrukere. All næringsvirksomhet innenfor Oppdal Skisenter sitt anlegg og område krever skriftlig samtykke fra selskapets ledelse. Spørsmål kan rettes til Oppdal Skisenter på tel +47 72 40 44 80 eller e-post ski@oppdalbooking.no.

ALDER VED BESTILLING / OPPHOLD

 • Aldersgrense ved bestilling av overnattingsenheter er fylte 18 år for hotellrom og Oppdal Gjestetun, 20 år for leiligheter og 25 år for hytter.
 • Aldersgrense i påske og i nyttårshelg i leiligheter er fylte 23 år ved Oppdal Gjestetun og 20 år ved Oppdal Alpintun for alle som bor i enheten.
 • Den som bestiller må bo i enheten under hele oppholdet, og er ansvarlig for at reisevilkårene overholdes av alle som bor i enheten.
 • For organiserte grupper og reiseselskap med leder og for familier gjelder ikke ovennevnte aldersbegrensninger.
 • Legitimasjon kan kreves forevist av alle i reisefølget ved innsjekk.

BETALINGSBETINGELSER

Din bestilling kan betales med Visa, Euro – eller Mastercard.

NÅR ER BESTILLINGEN MIN BINDENDE?

Bestillingen må betales med kredittkort ved bestillingstidspunktet ved online bestilling og er bindende i det øyeblikk den er betalt.

HVA GJELDER DERSOM JEG VIL AVBESTILLE?

Du kan avbestille muntlig eller skriftlig til oss på telefon +47 72 40 08 00 eller e-post post@oppdalbooking.no. Eventuell tilbakebetaling av forhåndsbetaling avhenger av følgende vilkår:

24 timer henstand: Dersom det er mer enn 30 dager til ankomst og mindre enn 24 timer siden bestillingen ble gjort, tillater vi avbestilling av samtlige reiseprodukter/tjenester såfremt vi ikke er bundet av underleverandører med strengere krav.

Dersom det gjelder et overnattingsprodukt eller en guidet aktivitet og det er mer enn 60 dager til ankomst, vil du få refundert innbetalt beløp mot et gebyr på NOK 100 for døgnleie (hotell) per boenhet/guidet aktivitet per deltaker og NOK 175 for periodeleie (hytte/leilighet) per boenhet. Dette gjelder ikke produkter som er solgt som en del av en pakke eller kjøpt som følge av en betingelse for et annet produkt.

Dersom det gjelder et overnattingsprodukt og det er 60 dager eller mindre til ankomst og vi lykkes i å videreselge boenheten til annen kunde, tilbakebetales den leiesummen som tilsvarer den nye gjestens leiesum minus et avbestillingsgebyr NOK 500. Dersom vi ikke lykkes i å videreselge boenheten, refunderes beløpet ikke. Ved dokumentert sykdom og at boenheten ikke lykkes videresolgt, anbefales å bruke egen reiseforsikring.

Andre reiseprodukter/tjenester enn de som beskrevet ovenfor refunderes ikke ved avbestilling.

OM DET SKJER MEG NOE?

Vi anbefaler at du har egen avbestillingsforsikring. Denne kan kjøpes hos ditt eget forsikringsselskap eller Europeiske Reiseforsikting. Svært mange kredittkort har innebygget reiseforsikring ved betaling med kredittkortet.

INNSJEKK

Gyldig legitimasjon skal ved forlangende forevises ved innsjekking for en eller samtlige boende gjester. Ferdig utfylt gjesteliste leveres i resepsjonen ved innsjekking. Innkvarteringsbedriften forbeholder seg retten til å holde tilbake nøkkel om dette ikke overholdes.

PAKKER

Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som Oppdal Booking selger for en pris – et pakkesalg inneholdende innkvartering, heiskort, aktiviteter, skileie og skiskole eller kombinasjoner av disse, kan ikke gjesten avbestille enkeltprodukter i arrangementet. Ved avbestilling for enkeltpersoner eller hele reisefølget i pakken gjelder samme regler som ved avbestilling av boenhet/reise.

ANSVAR UNDER OPPHOLDET

 • Leietaker plikter å behandle utleieenheten, inventar og utstyr i og i tilknytning til enheten på en slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår, samt å følge alle husordensregler som gjelder. Mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det være ro i boanlegget og vises største hensyn til øvrige gjester i boanlegget.

Leietaker plikter å følge alle bestemmelser angående røyking og husdyrforbud. Overtredelse av dette medfører et gebyr på minimum NOK 1500.

 • Leietaker er erstatningspliktig overfor utleier for tap og skade som påføres bygning eller inventar. Leietaker plikter å betale utleier for ekstrakostnader som skyldes leietakers og medreisendes adferd. Dette omfatter tilkalling av vaktpersonalet ved bråk eller hærverk, ødeleggelser og opprydding.
 • Før avreise plikter leietaker å rydde inn- og utvendig, samt å ta med søppel og tomflasker til avfallscontainer. Leid lintøy tas av sengene og legges på gulvet. En obligatorisk sluttrengjøring innbefatter ikke oppvask, alminnelig opprydding inn- og utvendig, samt å ta med søppel og tomflasker til avfallscontainer.
 • Det oppgitte maksimum antall personer må ikke overskrides og boenheten må ikke benyttes til annet enn ferie- og fritidsformål.

HEVINGSRETT VED LEIETAKERS MISLIGHOLD AV AVTALEN

Innkvarteringsbedriften / Oppdal Booking kan heve avtalen med umiddelbar virkning hvis du eller noen i ditt selskap:

 • opptrer støyende i leiligheten/hytten/området, eller for øvrig er til sjenanse for andre beboere; eller
 • begår hærverk i leiligheten/hytten/området, eller for øvrig ikke behandler dette med tilbørlig aktsomhet; eller
 • benytter leiligheten/hytten til ikke- godkjent formål; eller
 • på annen måte vesentlig misligholder noen av de herværende reisevilkår eller opptrer i strid med vanlig skikk og bruk.

Heves avtalen plikter leietaker og dennes selskap umiddelbart å forlate boenheten. Leietaker har ingen rett til refusjon av leiebeløpet for den resterende leieperioden. I tillegg kan Oppdal Booking AS kreve erstattet alt øvrig tap misligholdet måtte påføre denne. Leietaker samtykker i at Oppdal Booking AS kan fjerne dennes eiendeler og stenge boenheten hvis vilkårene for heving er til stede og fraflytting ikke skjer etter pålegg om dette.

KLAGER PÅ STEDET

Dersom leietaker ved ankomsten er misfornøyd med utleieenhetens leilighetens / hyttens tilstand eller andre forhold, ber vi om at dette snarest tas opp med resepsjonen hvor nøkkel ble utlevert, eller til oppgitt kontakttelefon, slik at vi har mulighet til å rette opp dette under oppholdet. Klager må rettes til resepsjonen/kontakttelefon ankomstdag, eller senest innen kl 11.00 dagen etter ankomst. Feil som oppstår under oppholdet må underrettes oss umiddelbart, slik at vi har mulighet til å rette på dette.

ØNSKEMÅL

Vi gjør oppmerksom på at ønskemål om bestemte leilighets- eller hyttenummer ikke kan garanteres innfridd.

ANNET

 • Innsjekking foregår tidligst fra kl. 16.00 på ankomst dag. Utsjekking må skje innen kl. 11.00 på avreise dag.
 • Sengetøy, ved, barneseng/barnestol kan bestilles. Dette må gjøres senest dagen før ankomst. Det er begrenset antall barnesenger og barnestoler pr utleieenhet.
 • I losjiprisen inngår ikke oppvaskhåndkle, toalettpapir, sengetøy, håndklær, ved, barnestol eller barneseng, om ikke annet er oppgitt. Eventuelle røyk- og dyrefrie enheter er ikke allergisanert.
 • Ved driftsproblemer med internett (WLAN/ADSL) i enheten, står ikke Oppdal Booking økonomisk ansvarlig.
 • Musikkanlegg er ikke tillatt.

SNØGARANTI

Oppdal Booking tilbyr snøgaranti. Det betyr at dersom destinasjonen ikke møter kriteriene for sin snøgaranti, kan gjesten velge å ikke dra til destinasjonen. Snøgarantien gjelder alle som samtidig kjøper opphold og heiskort (og eventuelt skiutleie og skiskole) hos Oppdal Booking. Gjesten vil da få refundert innbetalt beløp iht. snøgarantien.

ANGRERETT

Angrerett gjelder ikke for tjenester hvor selger ved avtaleinngåelse forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom (overnatting, billetter, etc) med grunnlag i loven om angrerett § 19 punkt b: Unntak fra og begrensninger i angreretten.

FORBEHOLD

Med unntak av snøgaranti, står ikke Oppdal Booking AS ansvarlig for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter og andre forhold utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil på våre hjemmesider og i våre trykksaker.

OPPBEVARING, VERDISAKER OG BAGASJE

Oppdal Booking er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for tapt eller skadet bagasje. Eksempel, men ikke begrenset til som sådan, er bagasje oppbevart i hytte, leilighet, under utførelse av aktivitet, under reise, etc.

Hotell har i henhold til loven rett til å, som en sikkerhet for tilgodehavende hos gjester, holde tilbake reisegods og i noen tilfeller, etter spesifikke regler, endog selge det. Verdisaker kan som regel oppbevares i hotellets safer. Forlat ikke bagasje uten tilsyn i lobbyen. Enkelte hotell kan oppbevare bagasje i et avlåst bagasjerom. Hotellet har ansvar for at dine eiendeler ikke blir stjålet når de oppbevares i hotellets avlåste rom, som safer og spesielle bagasjerom med mindre annet er opplyst skriftlig eller muntlig, dog er det vanlig at oppbevaring i bagasjerom o.l. skjer på eget ansvar. Er dine eiendeler av spesielt høy verdi, plikter du å opplyse hotellet om dette – ellers er ikke hotellet erstatningspliktig for den fulle verdien av dem. Hotellet har ingen plikt til å oppbevare eiendeler som er av høy verdi. Hotellet har ingen streng ansvarsplikt overfor eiendeler som du oppbevarer på hotellrommet.

FORCE MAJEURE

Partene kan tre ut av denne avtale dersom boenheten ikke kan stilles til disposisjon på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd på vann- eller el – tilførsel og lignende hendelser som verken utleier eller leietaker kunne forutse eller påvirke.

TVIST

Eventuell tvist vedrørende leieforhold/handel skal løses i Sør Trøndelag Tingrett.

Oppdal Booking ønsker dere velkommen til Oppdal så klart!